Силабуси навчальних дисциплін

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література),

ОР Перший (бакалаврський)

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

1.Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

Історія України

Історія української культури: літературно-мистецький дискурс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Латинська мова

Усна народна творчість

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1 Теоретична підготовка

Вступ до мовознавства

Вступ до літературознавства

Дитяча література

Сучасна українська мова (1 курс)

Сучасна українська мова (2 курс)

Сучасна українська мова (3 курс)

Сучасна українська мова (4 курс)

Історія української літератури Х-ХУІІІ ст.

Історія української літератури ХІХ-ХХ ст.

Літературне краєзнавство

Історична граматика української мови

Педагогіка

Психологія

Техніка виразного читання

Сучасні освітні технології

Методика вивчення української мови

Методика вивчення української літератури

Курсова робота з методики вивчення 

Зарубіжна література

Теорія літератури та методика її вивчення у ЗЗСО

Історія української літературної мови

Вибіркові навчальні дисципліни

Англійська мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Німецька_мова

Актуальні проблеми вивчення української літератури

Актуальні проблеми топоніміки

Історія літературознавчих учень

Психологія художньої творчості

Основи наукових досліджень

Літературна Гуцульщина та її вивченняу_ЗЗСО

Художній дискурс Гуцульщини

Польська мова

Орфографічний практикум

Актуальні проблеми новітньої літератури

Актуальні проблеми стефаникознавства

Актуальні проблеми франкознавства

Актуальні проблеми шевченкознавства

Актуальні проблеми шевченкознавства: на допомогу вчителю

Вступ до слов’янської філології

Сучасний літературний процес на Прикарпатті

Фольклор як художня система

Історія української фольклористики

Актуальні проблеми вивчення творсчості письменників української діаспори

Літературна діаспора

Курсова робота з методики вивчення

Емблематичні механізми

Актуальні теми з вивчення української літератури в ЗЗСО

Особливості аналізу художнього твору в українській літературі

Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі

Методика підготовки до ЗНО з української мови

Складні випадки синтаксичних явищ у шкільному курсі української мови

Методичні рекомендації для вивчення словотвору української мови

Морфеміка в шкільному курсі української мови

Політологія

Основи правознавства

Сучасні_інформаційні_технології

Іноземна мова за професійним спрямуванням

УКПвАВ