Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

на 2023-2024 н.р.

Навчальна дисципліна «Методика вивчення української літератури»

Науковий керівник – доктор філологічних наук Солецький О. М. 

 1. Особливості сучасних програм з української літератури у закладах середньої освіти.
 2. Види аналізу художнього твору на уроках української літератури.
 3. Вивчення життєпису письменника на уроках української літератури.
 4. Методика вивчення літературно-критичних статей у старших класах середньої школи.
 5. Інтегрований урок з української літератури.
 6. Посібники для вивчення української літератури у школі.
 7. Аналіз шкільного підручника з української літератури.
 8. Праці І.Франка про методику викладання української літератури.
 9. Розвиток писемного мовлення у шкільному курсі української літератури.
 10. Система уроків позакласного читання.
 11. Методика проведення позаурочних літературних занять.
 12. Шкільний театр, бібліотека, студія.
 13. Нестандартні уроки української літератури.
 14. Шкільна лекція. Завдання, структура, вимоги.
 15. Евристична бесіда на уроках української літератури.
 16. Діагностування навченості з української літератури.
 17. Оцінювання письмових творчих робіт.
 18. Міжпредметні зв’язки у вивченні української літератури.
 19. Проблема класифікації типів уроків літератури.
 20. Зразки тестування знань та умінь з української літератури.
 21. Методологія наукових досліджень галузі.
 22. Виховна функція на уроках літератури. Доцільність та обґрунтування.
 23. Сучасні методичні журнали для вчителів-словесників.
 24. Проблемність на уроках літератури.
 25. Основні вимоги І.Франка до викладання літератури у школі.
 26. Шляхи творення проблемних ситуацій на уроці літератури.
 27. Критика стану викладання літератури у працях І.Франка.
 28. І.Франко про позакласне читання художніх творів у системі літературної освіти учнів.
 29. Зміст і структура шкільного курсу літератури.
 30. Методи навчання на уроках літератури.
 31. Програми викладання літератури у закладах середньої освіти.
 32. Особливості вивчення ліричних творів на уроках літератури.
 33. Пропедевтичний та систематичний ступінь вивчення літератури у різних вікових групах (5-8-й кл. та 9-11кл.).
 34. Завдання і структура методики викладання літератури.
 35. Особливості вивчення драматичних творів на уроках літератури.
 36. Вивчення композиції художнього твору на уроках літератури.
 37. Особливості вивчення творів різних літературних родів.
 38. Типологія уроків літератури за характером основних дидактичних завдань.
 39. Особливості вивчення епічних творів на уроках літератури.
 40. Принципи аналізу художнього твору.
 41. Історія створення підручника з української літератури.
 42. Сучасні підручники з української літератури (5-6 кл.)
 43. Сучасні підручники з української літератури (7-8 кл.)
 44. Сучасні підручники з української літератури (9-10 кл.)
 45. Сучасні підручники з української літератури для 11 класу.
 46. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (до 19 ст.)
 47. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (19 ст.)
 48. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (1-ша пол. 20 ст.)
 49. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (2-га пол. 20 ст.)
 50. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури. Сучасний стан.

 

Навчальна дисципліна “Методика вивчення української мови” для студентів ІІІ курсу 

 1. Реалізація патріотично-виховної мети на уроках української мови у 8 класі.
 2. Методика підготовки учнів до написання творів у художньому стилі.
 3. Методика підготовки учнів до написання творів у публіцистичному стилі.
 4. Начально-методичні аспекти вивчення епістолярного стилю на уроках української мови.
 5. Начально-методичні аспекти вивчення наукового стилю на уроках української мови.
 6. Навчально-методичні основи вивчення основних розділів мовознавства у 5-9 класах.
 7. Виховання на уроках української мови почуття взаємоповаги та взаємовиручки в учнів-старшокласників.
 8. Методика вивчення основ пунктуації у 8 класі.
 9. Система роботи над науково-навчальним текстом.
 10. Навчально-методичні основи вивчення однорідних членів речення у 8 класі.
 11. Навчально-методичні основи вивчення різних типів речень за комунікативним спрямуванням та інтонацією.
 12. Методика формування лексичної компетентності учнів старшої школи.
 13. Формування риторичної компетентності учнів старшої школи.
 14. Формування мовної компетентності учнів у навчанні синтаксису.
 15. Навчально-методичні основи вивчення другорядних членів речення у 8 класі.
 16. Навчально-методичні основи вивчення додатка на уроках української мови в середніх та старших класах.
 17. Навчально-методичні основи вивчення означення на уроках української мови в середніх та старших класах.
 18. Навчально-методичні основи вивчення обставини на уроках української мови в середніх та старших класах.
 19. Реалізація функціонально-стилістичного аспекту у вивченні фразеології в школі.
 20. Система роботи над інтонаційним аспектом мовлення учнів.
 21. Навчально-методичні основи вивчення словосполучення у 8 класі.
 22. Система роботи над діалогічним мовленням учнів середнього шкільного віку.
 23. Навчально-методичні основи вивчення офіційно-ділового стилю на уроках розвитку зв’язного мовлення у старших класах.
 24. Формування духовно багатої особистості учня-старшокласника в навчанні української мови у школі.
 25. Розвиток творчої уяви учнів на уроках української мови у 6 класі.
 26. Тренувальні вправи на розвиток пам’яті в учнів старших класів на уроках української мови: навчально-методичний аспект.
 27. Навчально-методичні основи вивчення фонетики у 5 класі.
 28. Навчально-методичні основи вивчення орфоепії та орфографії у 5 класі.
 29. Навчально-методичні основи вивчення лексикології у 5 класі.
 30. Навчально-методичні основи вивчення лексикології та фразеології у 6 класі.
 31. Навчально-методичні основи вивчення іменника у 6 класі.
 32. Навчально-методичні основи вивчення прикметника у 6 класі.
 33. Навчально-методичні основи вивчення числівника у 6 класі.
 34. Навчально-методичні основи вивчення займенника у 6 класі.
 35. Навчально-методичні основи вивчення дієслова у 7 класі.
 36. Навчально-методичні основи вивчення прислівника у 7 класі.
 37. Навчально-методичні основи вивчення службових частин мови у 7 класі.
 38. Навчально-методичні основи проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 5 класі.
 39. Навчально-методичні основи проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 6 класі.
 40. Навчально-методичні основи проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 7 класі.

Навчальна дисципліна “Історія української літератури” 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Васильчук М. М.

 1. Художня прози Ольги Дучимінської
 2. Гуцульщина в мемуаристиці Василя Потяка
 3. Гуцульська фольклорно-міфологічна проза Ростислава Романа Єндика
 4. Художні особливості прозової спадщини Параски Плитки-Горицвіт
 5. Анна Франко-Ключкота її мемуарна проза
 6. Український літературний процес ХХ століття крізь призму мемуаристики Дмитра Павличка
 7. Степан Пушик як дослідник «Слова о полку Ігоревім»
 8. Карпати як невід’ємна складова поезії Василя Герасим’юка
 9. Сучасні літературні журнали та альманахи Івано-Франківщини
 10. Історико-літературна складова творчої спадщини Василя Сімовича
 11. Сучасний літературно-видавничий процес у Косові
 12. Літературне і видавниче середовище Снятина
 13. Літературна студія «Бистрінь» (Надвірна): імена і здобутки
 14. Регіональні особливості художньої прози Романа Іваничука (за романом «Шрами на скалі»)
 15. Художня творчість Василя Шкургана
 16. Проблематика новелістики Галини Христан
 17. Сучасна поезія на Івано-Франківщині
 18. Сучасна художня проза на Прикарпатті
 19. Особливості поетичного світобачення Івана Малковича
 20. Літературний процес 1990-х рр. у висвітленні Євгена Барана
 21. Художня проза Ольги Слоньовської
 22. Фольклорно-етнографічна складова художньої прози Петра Шекерика-Доникова
 23. Художня література і критика на сторінках альманаху «Ямгорів» (Городенка)
 24. Гуцульщина у художній прозі Гната Хоткевича (повість «Довбуш»)
 25. Борис Антоненко-Давидович: «Сибірські новели»
 26. Проблематика повісті Юрія Шкрумеляка «Огні з полонин»
 27. Святослав Гординський як літературознавець
 28. Автобіографічна проза Богдана Лепкого
 29. Відображення сучасного літературногопроцесу на сторінках журналу «Перевал»
 30. Філософська складова малої прози Мирослава Дочинця

 

Навчальна дисципліна “Сучасна українська мова”

(2 курс)

 1. Особливості дієслівної парадигми у говірці села…  …району.
 2. Діалектна лексика з предметно-атрибутивною семантикою у говірці села… …району.
 3. Діалектна лексика з семантикою ознаки дії у говірці села… …району.
 4. Діалектна лексика іншомовного походження у говірці села… …району: лексико-семантичний аспект.
 5. Діалектна лексика на позначення назв рослин у говірці села…  …району: мовноструктурний аналіз.
 6. Мовно-функціональна характеристика системи консонантизму в говірці села… …району.
 7. Синтаксичні діалектні ознаки в говірці села…  …району: функціонально-граматичний аспект.
 8. Займенникова словозміна в говірці села…  …району.
 9. Прикметникова словозміна в говірці села…  …району.
 10. Діалектна лексика на позначення внутрішніх та зовнішніх ознак людини: словотвірний аспект.
 11. Іменникова словозміна в говірці села…   …району.
 12. Діалектна лексика з квантитативним значенням у говірці села…   …району: лексико-граматичний аспект.
 13. Діалектна лексика на позначення назв тварин у говірці села…   …району: мовноструктурний аналіз.
 14. Фонетичні діалектні ознаки вживання службових частин мови та вигуків у говірці села…   …району.
 15. Діалектні особливості вживання прислівників у говірці села…   …району.