Програмові вимоги до іспитів

Програмові вимоги на державні іспити

Програмові вимоги з сучасної української мови

Програмові вимоги з методики викладання української мови

Програмові вимоги з історії української літератури

Програмові вимоги з методики викладання літератури

Програмові вимоги з дисциплін

Програмові вимоги зі вступу до літературознавства

Програмові вимоги з психології художньої творчості

Програмові вимоги з історії української літератури Х-XVIII ст.

Програмові вимоги з латинської мови

Програмові вимоги з сучасної української мови (фонетика) (1 курс)

Програмові вимоги з сучасної української мови (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, 1 семестр)

Програмові вимоги з сучасної української мови (морфеміка, словотвір) (2 курс, 2 семестр)

Програмові вимоги з сучасної української мови (морфологія) (3 курс)

Програмові вимоги з сучасної української мови (синтаксис) (4 курс)

Програмові вимоги зі вступу до мовознавства (1 курс)

Програмові вимоги з усної народної творчості (1 семестр)

Програмові вимоги з історії української літературної мови (4 курс)

Програмові вимоги з історії української літератури (3 курс)

Програмові вимоги з історії укр. культури. літ.-мист. дискурс

Орфографічний практикум української мови

Програмові вимоги з історичної граматики української мови

Програмові вимоги зі старослов’янської мови

Програмові вимоги з іноземної мови