Солецький Олександр Маркіянович

                                                 

Професор, 

доктор філологічних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

1977 – народився в місті Коломия Івано-Франківської області

1984-1992 – навчався в Коломийській загальноосвітній школі №1 імені Василя Стефаника

1992-1994 – навчався в Коломийському педагогічному училищі

1994-1999 – навчався в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника

2001 – стипендіат Дослідної фундації імені Олега Ольжича  США в Україні, фонду професора Еміля Якима

2008 – захистив кандидатську дисертацію «Валерій Шевчук – дослідник та інтерпретатор літератури українського бароко» за спеціальністю 10.01.01 «українська література»

2018 – захистив докторську дисертацію «Модифікація емблематичних форм фольклорного та літературного дискурсів» за спеціальностями 10.01.01 «українська література» та 10.01.06 «теорія літератури»

Автор монографії «Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну» (2018), більше півсотні наукових публікацій в українських та європейських журналах

Монографія:
Солецький О. Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. 400 с. (23,3 умовн. друк. арк.)

Солецький О. М. Василь Стефаник-текст у фокусі емблематичного структурування//Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ–ХХ століть / упорядкування та наукове редагування: Наталія Мочернюк, Олександр Солецький. Івано-Франківськ: ВГЦ «Просвіта», 2020. 240-253 с.

Статті в іноземних виданнях:
1. Солецький О. Емблематичні форми «Кобзаря» Тараса Шевченка. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2015. ІІІ(9), Issue: 44. С.83-89. (Index Copernicus).
2. Солецький О. Емблематичний код текстів Тараса Шевченка. Ucrainica VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2016. C.521-528.
3. Солецький О. Емблематична форма як модель смислотворення. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Volume XIII. Lublin, 2016. С.33-43.
4. Soletskyy О. Convergence of iconic-conventional signification in the emblematic patterns of literature. Poli-Femo. Letteratura e arti. 2016. Numero 11-12. Milano: Liguori Editore. Р.14-31.

5. Soletskyy О. Emblematic Mechanisms and Psychoanalysis: Iconic-Conventional Convergence and Psychoanalytic Diagnostics // Language and Psychoanalysis Edinburgh University. Vol 8. No 2. 2019. Р.4-29. https://doi.org/10.7565/landp.v8i2.1602 (Scopus, Web of Science).

6. Soletskyi O. Emblematic patterns and metaphysical meanings of Hryhorii Skovoroda// Kyiv-Mohyla Humanities Journal. No. 9 (2022): Hryhorii Skovoroda and the Baroque World. Р. 37–67. DOI: https://doi.org/10.18523/kmhj270829.2022-9.37-67 (Scopus, WoS)

Статті у наукових фахових виданнях України:
1. Солецький О. Емблематичні координати слова: іконічно-конвенційна корелятивність та семіозис. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2017. №36. С.117-123.
2. Солецький О. Емблематичні «механізми» і теорія Зиґмунда Фройда. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2017. № 3 (39). Івано-Франківськ, 2017. С.159-171.
3. Солецький О. Емблематична традиція і метод Карла Ґустава Юнґа. Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Випуск LXVIІІ. Херсон, 2017. С.138-142.
4. Солецький О. Іконічно-конвенційна парадигма та «емблематична» акомодація «Коду української літератури» Ніли Зборовської. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. № 29. Одеса, 2017. С.52-56.
5. Солецький О. Структурально-семіотична конвергенція міфу та емблеми. Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». 2017. №24. Маріуполь, 2017. С.80-88
6. Солецький О. Давня українська література: «в» та «поза» контекстом національної «психоісторії». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. XІV. С. 86-94.

7. Солецький О. Емблематичні палімпсести Григорія Сковороди// У пошуках єдиної основи: Метафізичний спектр українського письменства ХІ-ХVІІІ ст.:збірник наукових праць [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип.6]. Львів: Артос, 2020. С.154-179.

8. Солецький О. Тілесний іконотропізм Василя Стефаника // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2022. № 16(63). С. 187-196 ( к.Б)

9. Солецький О. Емблематичні коди діалогу Григорія Сковороди «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь Мира» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Філологія”. № 91 (2022). С.31-37. (к.Б).

10. Солецький О. Іконічно-конвенційні координати постмодерну: Юрій Іздрик «Воццек». Вісник МДУ. Серія: Філологія. 2023. Вип. 28.  С. 149-158. (к.Б)

  • Історія української літератури
  • Теорія літератури
  • Методика вивчення української літератури
  • Психологія художньої творчості українських письменників

E-mail: oleksandr.soletskyy@pnu.edu.ua

soletskij12@ukr.net

Тел: 03433 2 46 60

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Довідка про стажування Солецького О. М.

Сертифікат Солецького О. М.