Навчально-методичні матеріали

Кафедрою філології розроблено новий пакет науково-методичного забезпечення дисциплін напрямів підготовки, що включає в себе:

  • навчальні програми з кожної дисципліни;
  • робочі навчальні програми;
  • тексти лекцій;
  • опорні конспекти з питань винесених на самостійне опрацювання.
  • контрольні запитання;
  • питання тестового контролю;
  • термінологічні словники.

Програми навчальних дисциплін ураховують сучасний стан розвитку наукових досліджень та акцентують увагу на професійно значущих аспектах.

Навчально-методичне забезпечення літературознавчих дисциплін (викладач – к.ф.н., доцент Васильчук М. М.)

Навчально-методичне забезпечення мовознавчих дисциплін 

(викладач к.ф.н. Русакова О. В.)

1. Русакова О. Сучасна українська мова з практикумом. Морфологія. Іменні частини мови. Івано-Фрранківськ:НАІР, 2020. 72 с.

Навчально-методичне видання упорядковано відповідно до програми курсу “Сучасна українська мова з практикумом” розділу “Морфологія” спеціальності 013 Початкова освіта. Зміст практикуму спрямовано на розвиток умінь і навичок, необхідних для роботи в Новій українській школі. Представлено вправи, питання для обговорення під час проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, морфологічні розбори іменних частин мови – іменника, прикметника, числівника, займенника.

Русакова Ольга ПРАКТИКУМ (демо)

2. Нагірний В., Русакова О. Народна мудрість Коломийщини. Коломия: ВІК, 2020. 80 с.

У виданні зібрано 1100 фразеологічних одиниць, записаних на теренах покутського краю з метою збереження багатства мовної скарбниці українського народу. Опрацьовані прислів’я, приказки, вислови та вигуки відтворено розмовним мовленням, укладено за тематичними групами, подано їхнє тлумачення. Збірник доповнено світлинами, які демонструють життєві турботи й побут покутян.

Рекомендовано використовувати на заняттях з “Сучасної української мови”, “Української діалектології” зі студентами спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) денної та заочної форм навчання, на заняттях з “Сучасної української мови з практикумом” зі студентами спеціальності 013 Початкова освіта.

3. Нагірний В., Русакова О. Короткий словник маловживаних слів Коломиї та прилеглих сіл. Коломия: ВІК, 2016. 64 с. 

У словнику представлено 2000 лексем, які вживали в період з ХІХ століття до кінця першої половини ХХ століття й частково побутують і сьогодні на теренах Коломийщини.

Рекомендовано використовувати на заняттях з “Сучасної української мови”, “Української діалектології” зі студентами спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) денної та заочної форм навчання, на заняттях з “Сучасної української мови з практикумом” зі студентами спеціальності 013 Початкова освіта.

Література до курсу Історія укр. літ. (3 курс, 1 семестр)

Література Історія укр. літ. (3 курс, 2 семестр)