Навчальні дисципліни

Спеціальність 014 Середня освіта  (Українська мова і література)

Освітня програма 2023 року

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

 1. Історія України
 2. Історія української культури: літературно-мистецький  дискурс
 3. Українська мова (за професійним спрямування)
 4. Латинська мова
 5. Усна народна творчість
 6. Філософія

Цикл професійної підготовки

Теоретична підготовка

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ до літературознавства
 3. Дитяча література
 4. Сучасна українська мова
 5. Історія української літератури
 6. Літературне краєзнавство на уроках української літератури
 7. Історична граматика і курс української мови в ЗЗСО
 8. Педагогіка
 9. Психологія
 10. Техніка виразного читання
 11. Сучасні освітні технології
 12. Методика вивчення української мови
 13. Методика вивчення української літератури
 14. Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін / методик вивчення
 15. Зарубіжна література
 16. Теорія літератури та методики її вивчення в ЗЗСО
 17. Історія української літературної мови

Практична підготовка

 1. Навчальна (фольклорна) практика
 2. Навчальна (діалектологічна) практика
 3. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в середніх класах)
 4. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в старших класах)

Освітня програма 2020 року

1 курс

Семестр Дисципліна Кредити
1 Латина 6
1 Усна народна творчість 3
1 Вступ до мовознавства 6
1 Вступ до літературознавства 3
1 Дитяча література 3
1 Фізична культура
1 Вступ до словʼянської філології / Історія української фольклористики / Фольклор як художня система 3
1 Орфографічний практикум української мови / Нові правописні норми в курсі української мови 3
1 Безпека життєдіяльності і ЦЗ / Сучасні інформаційні технології 3
УСЬОГО 30
Обов’язкові  
2 Історія України 3
2 Сучасна українська мова 3
2 Історія української літератури 3
2 Старослов’янська мова 6
2 Літературне краєзнавство на уроках української літер. 3
2 Українська мова (за професійним спрямування) 3
2 Навчальна (фольклорна) практика 3
2 Фізична культура
Вибіркові
2 Англійська мова /Німецька мова/Французька мова 6
УСЬОГО 30

2 курс

Обов’язкові
3 Історія української  культури: літературно-мистецький  дискурс 3
3 Сучасна українська мова 3
3 Історія української літератури 3
3 Філософія 3
3 Історична граматика і курс української мови в ЗЗСО 3
3 Педагогіка 9
3 Фізична культура
Вибіркові
3 Актуальні проблеми шевченкознавства: на допомогу вчителеві / Літературна Гуцульщина та її вивчення у ЗЗСО / Художній дискурс Гуцульщини в українській літературі / Розвиток літератури для дітей на Прикарпатті 3
3 Культура фахового української мови / Етикет і культура педагогічного спілкування / Історія українського правопису / Мовна номінація: види, способи і засоби / Елементи етимології на уроках української мови 3
УСЬОГО 30
Обов’язкові
4 Сучасна українська мова 3
4 Історія української літератури 3
4 Методика навчання виразного читання 3
4 Психологія 9
4 Фізична культура
4 Навчальна (діалектологічна) практика 3
Вибіркові
4 Українська діалектологія: особливості карпатського регіону / Актуальні проблеми вивчення топоніміки Прикарпаття 3
4 Основи наукових досліджень / Основи педагогічної майстерності / Вікова і педагогічна психологія: на допомогу вчителеві / Курсова робота з української мови 3
4 Сучасний літературний процес на Прикарпатті / Театральне мистецтво в Західній Україні 3
Усього 30

3 курс

Обов’язкові
5 Сучасна українська мова 3
5 Історія української літератури 3
5 Сучасні освітні технології 6
5 Методика вивчення української мови 6
5 Методика вивчення української літератури 6
Вибіркові
5 Морфеміка в шкільному курсі української мови / Методичні рекомендації для вивчення словотвору української мови / Когнітивні аспекти словотвору і мовна картина світу / Словникова робота на уроках української мови 3
5 Психологія художньої творчості українських письменників / Психологічна характеристика літературного таланту / Західноукраїнська проза 30 рр. ХХ ст. у контексті шкільної програми 3
  Усього 30
Обов’язкові
6 Сучасна українська мова 6
6 Історія української літератури 3
6 Зарубіжна література 3
6 Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін/методик вивчення української мови/української літератури 3
6 Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в середніх класах) 9
Вибіркові
6 Правознавство/Політологія 3
6 Особливості аналізу поетичних текстів на уроках української літератури / Візуальні ефекти і література / Франкознавство в системі шкільної освіти / Літературознавча концепція Івана Франка / Шкільне бібліотекознавство /Медіаосвіта і медіаграмотність у ЗЗСО/ Польська мова 3
Усього 30

4 курс

Обов’язкові
7 Сучасна українська мова 3
7 Історія української літератури 6
7 Зарубіжна література 3
7 Теорія літератури 3
7 Історія української літературної мови 3
7 Стилістика і культура української мови 3
Вибіркові
7 Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі / Традиційні і нові підходи в українській морфології / Іменні і дієслівні морфологічні категорії в шкільному курсі української мови / Методика підготовки до ЗНО з української мови / Оглядові теми на уроках української мови в старших класах 3
7 Особливості аналізу прозових текстів на уроках української літератури / Емблематичні механізми і процеси пізнання / Курсова робота з української літератури 3
7 Вивчення творчості письменників-шістдесятників у школі / Творчість Уляни Кравченко й освітній процес к. ХІХ – поч.ХХ ст. / Вивчення теми голодомору 1932-1933 рр.: інтегроване навчання/ Жіночий рух в Україні й літературний процес/ Актуальні теми з вивчення української літератури в ЗЗСО 3
Обов’язкові
8 Сучасна українська мова 3
8 Історія української літератури 3
8 Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в старших класах) 9
8 Атестація (українська мова з методикою викладання) 1,5
8 Атестація (українська література з методикою викладання) 1,5
Вибіркові
8 Складні випадки синтаксичних явищ у шкільному курсі української мови / Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади / Методичні аспекти вивчення діалектології в ЗЗСО / Основи комунікативної лінгвістики в ЗЗСО / Лінгвістичний аналіз художнього тексту на уроках української мови/ Практичний курс англійської мови 3
8 Особливості аналізу драматичних творів на уроках української літератури / Емблематичні форми української літератури/ Історія літературознавчих учень і методики аналізу художнього тексту у ЗЗСО / Актуальні проблеми вивчення творчості письменників української діаспори 3
8 Літературно-мистецькі течії і стилі української літератури в шкільній програмі / Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників / Літературна діаспора на уроках української літератури / Вивчення літератури українського бароко в ЗЗСО 3
8 Методика підготовки до ЗНО з української літератури / Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах / Нові твори в програмі з української літератури/ Сучасна українська література в ЗЗСО 3