Лепьохін Євген Олександрович

Лепьохін Євген Олександрович

                                                   кандидат філологічних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився у м. Коломиї.

У 1999 р. зі срібною медаллю закінчив Коломийську гімназію ім. М. Грушевського і того ж року вступив на 1 курс факультету романо-германської філології Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ). 2004 р. закінчив навчання і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобув кваліфікацію філолога, викладача англійської і німецької мов та зарубіжної літератури (диплом магістра ВА № 25691952 від 30 червня 2004 р.). Разом з дипломом отримав академічне право поступати в аспірантуру.

З 2004 до 2007 рр. навчався в аспірантурі Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника з відривом від виробництва за спеціальністю 10.01.05 – “Порівняльне літературознавство”, науковий керівник – д. філол. н., проф., академік АН ВШ України Матвіїшин Володимир Григорович (1935-2012).

2007 – 2008 – асистент кафедри гуманітарних дисциплін (з 06.02.2008 – кафедра філології) Коломийського інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

2008 – 2009 – асистент кафедри гуманітарних дисциплін ПВНЗ “Інститут управління природними ресурсами” (м. Коломия).

2009 – 2011 – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ПВНЗ “Інститут управління природними ресурсами” (м. Коломия).

2011 – 2012 – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління природними ресурсами ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” (м. Коломия).

Кандидатську дисертацію на тему “Творчість Валер’яна Підмогильного та Альбера Камю: типологічні аспекти” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство захищено у спеціалізованій вченій раді К 58.053.02 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 28.02.2012 р. Офіційні опонети – д. філол. н., проф. Астаф’єв Олександр Григорович, к. філол. н., доц. Криворучко Світлана Костянтинівна. Диплом кандидата наук (ДК № 008714) видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року.

З 2012  – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління природними ресурсами ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” (м. Коломия).

Вчене звання доцента (12ДЦ № 038361) присвоєно по кафедрі гуманітарних дисциплін рішенням Атестаційної колегії від 03 квітня 2014 р., протокол № 3/02-Д.

З 24 березня до 04 квітня 2014 р. підвищував кваліфікацію в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної освіти (свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний № 2167 від 04 квітня 2014 р.).

З 2014 р. працюю на посаді доцента кафедри філології Коломийського інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за сумісництвом.

Неформальна освіта:

  1. The Winter Session of V-NYI, the New-York – St.Petersburg Institute of Linguistic, Cognitive and Cultural Studies, held January  18-29, 2021 (Вітруальна зимова школа в Інституті лінгвістики, когнітивних і культуральних студій, 18-29 січня, 2021), сертифікат проходження навчання.
  2. Всеукраїнська інтернет-конференція “Сучасні тенденції у викладанні англійської мови”, 04.11.2021, платформа “На Урок”.

 

Нагороди:

Грамота Коломийського міського голови (№ 69, липень 2014).

Лепьохін Є. О. Тексти Василя Стефаника англійською мовою: до проблеми смислової та лексичної ідентичності перекладу новели «Побожна» // Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ–ХХ століть : колективна монографія / упорядкування та наукове редагування: Наталія Мочернюк, Олександр Солецький. – Івано-Франківськ : ВГЦ «Просвіта», 2020. 320 с. С. 120–148.

Лепьохін Є.О. Переклад статті українською мовою Covid-19 could push some universities over the brink https://www.facebook.com/eugene.lepokhin/posts/1731219653695095

Лепьохін Є.О. Переклад есею Нормана Мейлера Mind and Body, Ego and Work українською мовою https://www.academia.edu/44448208/Norman_Mailer_Mind_and_Body_Ego_and_Work

Іноземна мова

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 309
м. Коломия Івано-Франківської обл.

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: eugene.lepyokhin@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Довідка про стажування Лепьохіна Є. О.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації Лепьохіна Є.О.

Сертифікат 1

Свідоцтво Лепьохіна Є. О.

Lepokhin_Certificate.docx

Certificate(1)

Certificate(2)

Certificate

Coursera

Scand_Certificate

Speak English Professionally

Write Professional Emails