Волощук Галина Михайлівна

 

кандидат філологічних наук, викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Навчання:

З 1994 до 2002 рр. навчалась у Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. Нагороджена дипломом ІІІ ступеня Управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА, грамотою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені василя Стефаника” за активну участь у науково-дослідній роботі та дипломом лауреата персональної премії народного депутата України Василя Ткачука за вагомі успіхи в начанні.

У 2002 р. вступила до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя стефаника” на філологічний факультет за спеціальністю “Мова та література (польська)”.

2002-2003 рр. – стипендіатка Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”.

У 2007 р. закінчила ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, отримала диплом магістра за спеціальністю “Мова та література (польська)” та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури, польської мови та літератури, рекомендована до вступу в аспірантуру.

2007-2011 рр. – аспірант кафедри української літератури ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” без відриву від виробництва.

30.03.2012р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему “Художнє мислення Уляни Кравченко”  в спеціалізованій вченій раді К 20.051.07 ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (наковий керівник – доктор філологічних наук, професор Луцак С.М.)

26.09.2012 р. – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Трудова і професійна діяльність:

2007-2011 рр. – вчитель української мови та літератури у П’ядицькій ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.

2011-2012 рр. – викладач Івано-Франківської філії Міжнародного відкритого університету розвитку людини “Україна”.

З 01.02.2012 р. – викладач кафедри філології, керівник виробничої (навчальної) практики Коломийського інституту.

У 2013 та 2014 рр. нагороджена грамотами Головного управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА  за підготовку студентів-переможців ІІ етапу ІІІ і ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

1. Волощук Г. М. Порівняльні структури в польських та українських текстах Святого Письма («Книга Псалмів» і «Книга Приповідок»). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки]. №13. Луцьк, 2013. С. 29 – 32.
2. Волощук Г. М. Україноцентричність релігійної збірки «Caritas» Уляни Кравченко. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 22. Київ, 2015. С. 60 – 66.
3. Волощук Г. М. Аналіз морально-пасторальних листів-послань Андрея Шептицького у контексті сакрального стилю мови. Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / за ред. М. Ковальчука, С. Михайлюк, О. Русакової. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. С. 216 – 225.
4. Волощук Г.М., Васильчук М.М. Художнє втілення Гуцульщини в поетичному циклі Уляни Кравченко «В Бескидах». Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ – ХХІ ст.): Колективна монографія. 2-ге видання, доповнене. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. С. 354-367.
5. Волощук Г.М. Неоромантична поетика драматичної поеми Уляни Кравченко «На визвольному шляху». Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Київ, 2017. С. 29-34.
6. Волощук Г.М. Наративний дидактизм збірки для дітей та молоді Уляни Кравченко “Проліски”. Матеріали ХІ звітної наукової конференції викладачів Коломийського навчально-наукового інституту / за ред. О. Поясик, М. Ковальчука. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. С. 51-65.

  • Історія української літератури
  • Дитяча література з методикою викладання
  • Зарубіжна література

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 309
м. Коломия Івано-Франківської обл.

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: galia.voloschuk@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника