Наукова робота студентів

Наукова робота студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

у 2018-2019 н.р.

 1. Функції та особливості відображення діалектної мови в повістіМ.Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Студент ІІІ курсу Т.Козланюк. Науковий керівник – к.ф.н., доцент Ковальчук М. П.
 2. Культура мови сучасної ділової людини. Студент ІІ курсу А.Москалюк. Науковий керівник – викладач О.Л.Гловацька.
 3. Лексико-семантична структура діалектизмів у повісті М.Матіос “Солодка Даруся”. Студентка ІІІ курсу Н.Мельник. Науковий керівник – к.ф.н., доцент Ковальчук М. П.
 4. Наддністрянські та бойківські діалектизми на позначення назв одягу в говірці села Цуцилів Надвірнянського району. Студентка ІІ курсу Н.Гузь.  Науковий керівник – к.ф.н., доцент Ковальчук М. П.
 5. Типові порушення мовних норм на українському телебаченні. Студентка ІІІ курсу А.Семенюк. Науковий керівник – к.ф.н., доцент Ковальчук М. П.
 6. Коломия у творчій біографії Василя Стефаника. Студентка ІІІ курсу В.Перегінець. Науковий керівник – к.ф.н., доцент Васильчук М. М.
 7. Урбаністичні мотиви в поезії Б.-І.Антонича. Студентка 4 курсу У.Гуцуляк. Науковий керівник – к.ф.н., доцент Васильчук М. М.
 8. Гуцульські мовтиви в поезії Олександра Олеся. Студентка 4 курсу А.Гриценко. Науковий керівник – к.ф.н., доцент Васильчук М. М.
 9. Екзистенційні мотиви в повісті “Невеличка драма” В.Підмогильного. Студентка ІІІ курсу Р.Скрипник. Науковий керівник – к.ф.н., викладач Волощук Г. М.
 10. Сімейний наратив у романі-хроніці “Люборацькі” Анатолія Свидницького. Студент ІІ курсу А. Москалюк. Науковий керівник – к.ф.н., викладач Волощук Г. М.

Наукова робота студентів за 2019

Наукова робота студентів за 2018

2017-2018 н.р.

Студенти Коломийського навчально-наукового інституту взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх навчальних закладах», яка відбулася 17 травня 2018 року на базі Факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Теми на конференцію студентів Коломийського навчально-наукового інституту

 1. Особливості реалізації концепції «Нової української школи» в мовній освіті початкових класів.

Студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта»  Кобилецька  Лілія. Керівник – доцент кафедри філології Русакова Ольга Валеріївна.

 1. Функціонально-стилістичний аналіз демінутивної лексики в українських народних казках. Студентка ІV курсу  спеціальності “Філологія (українська мова та література)» Черніховська Марія.

Керівник – доцент кафедри філології Ковальчук Михайло Петрович.

 1. Технологія сторітелінгу на уроках української мови та літературного читання в початковій школі.

Студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта»  Белдик Любов. Керівник – доцент кафедри філології Русакова Ольга Валеріївна.

 1. Проблеми сучасного українського мовлення.

Студентка ІІІ курсу  спеціальності “Філологія (українська мова та література)» Гриценко Антоніна.

Керівник – викладач кафедри філології Гловацька Ольга Любомирівна.

 1. Джерела формування комунікативних знань, умінь.

Студентка ІІІ курсу  спеціальності “Філологія (українська мова та література)» Гринюк Юлія.

Керівник – викладач кафедри філології Гловацька Ольга Любомирівна.

 1. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літературного читання в початковій школі.

Студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта»  Яновська Марія. Керівник – доцент кафедри філології Русакова Ольга Валеріївна.

Наукова робота студентів за 2017

Наукова робота студентів за 2016

Наукова робота студентів за 2015