Навчальні дисципліни

Спеціальність 014 „Середня освіта

(Українська мова та література)

І.Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові дисципліни

1. Історія України

2. Історія української культури: літературно-мистецький дискурс

3. Українська мова (за професійним спрямуванням)

4. Філософія

5. Фізична культура

1.2. Вибіркові дисципліни

1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

1. Латинська мова

2. Безпека життєдіяльності і цивільний захист

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

1. Сучасний український літературний процес на Прикарпатті

2. Політологія

3. Правознавство

4. Літературне краєзнавство

5. Вступ до слов’янської філології

6. Історія української фольклористики

ІІ.Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

1. Старослов’янська мова

2. Вступ до мовознавства

3. Вступ до літературознавства

4. Теорія літератури

5. Історична граматика української мови

6.Історія української літературної мови

7. Психологія

8. Педагогіка

9. Сучасні освітні технології

10. Сучасна українська мова

11. Історія української літератури

12.Методика викладання української мови

13. Методика викладання української літератури

14. Стилістика і культура української мови

2.1.2. Практична підготовка

1. Навчальна (фольклорна) практика

2. Навчальна (діалектологічна) практика

3. Курсова робота з української мови

4. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в середніх класах)

5. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в старших класах)

6. Атестація (Українська мова з методикою викладання)

7. Атестація (Українська література з методикою викладання)

2.2. Вибіркові дисципліни

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

1. Зарубіжна література

2. Дитяча література

3. Виразне читання

4. Курсова робота з української літератури

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

1. Українська діалектологія

2. Орфографічний практикум з української мови

3. Усна народна творчість

4. Англійська мова

5. Німецька мова

6. Французька мова

7. Польська мова

8. Психологія художньої творчості

9. Психологічна характеристика літературного таланту

10. Головні сили творчого синтезу

11. Актуальні проблеми української літератури

12. Літературознавча концепція Івана Франка

13. Основи наукових досліджень

14. Актуальні проблеми топонімики

15. Теоретичні проблеми дериватології

16. Основоцентрична дериватологія: проблеми і перспективи

17. Когнітивні аспекти словотвору

18. Словникова робота на уроках української мови

19. Шкільне бібліотекознавство

20. Етикет і культура спілкування

21. Мовна номінація: види, способи і засоби

22. Історія українського правопису

23. Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади вивчення в школі

24. Іменні і дієслівні морфологічні категорії в українській мові

25. Основи комунікативної лінгвістики

26. Західноукраїнська проза 30 рр. ХХ ст.

27. Актуальні проблеми новітньої літератури

28. Літературний рух 60-90-х рр. ХХ ст.

29. Розвиток української драматургії в ХХ і ХХІ століттях

30. Творча лабораторія письменника

31. Українська літературна екзегетика

32. Історія літературознавчих вчень

33. Літературна Гуцульщина

34. Літературна діаспора

35. Покутська трійця і західноукраїнський літературний процес

36. Українська поезія ХХ ст. в іменах

37. Український письменницький епістолярій

38. Українська літературна критика доби Незалежності (після 1991 р.)

39. Українська літературна мемуаристика ХІХ – ХХ ст.

40. Михайло Драгоманов і літературний процес ІІ половини ХІХ ст.

41. Актуальні проблеми стефаникознавства

42. Актуальні проблеми шевченкознавства

43. Актуальні проблеми франкознавства

44. Сторінки психобіографії Івана Франка

45. Іван Франко і світова культура

46. Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін  або методики викладання  української мови, української літератури