Навчально-методичні матеріали

Кафедрою філології розроблено новий пакет науково-методичного забезпечення дисциплін напрямів підготовки, що включає в себе:

  • навчальні програми з кожної дисципліни;
  • робочі навчальні програми;
  • тексти лекцій;
  • опорні конспекти з питань винесених на самостійне опрацювання.
  • контрольні запитання;
  • питання тестового контролю;
  • термінологічні словники.

Програми навчальних дисциплін ураховують сучасний стан розвитку наукових досліджень та акцентують увагу на професійно значущих аспектах.

Навчально-методичне забезпечення літературознавчих дисциплін (викладач – к.ф.н., доцент Васильчук М. М.)

Навчально-методичне забезпечення дисципліни “Англійська мова” (викладач Кавецький О. Я.)

Навчально-методичні посібники складені згідно з програмовими вимогами з англійської мови для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

Метою посібників є забезпечення цілеспрямованого вивчення лексичного тра граматичного матеріалу, збагачення словникового запасу. Посібники містять тексти та граматичні завдання.