Курсові/дипломні роботи

Тематика курсових робіт для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

на 2019-2020 н.р.

Навчальна дисципліна «Методика викладання української літератури»

Науковий керівник – доктор філологічних наук Солецький О. М. 

 1. Особливості сучасних програм з української літератури у закладах середньої освіти.
 2. Види аналізу художнього твору на уроках української літератури.
 3. Вивчення життєпису письменника на уроках української літератури.
 4. Методика вивчення літературно-критичних статей у старших класах середньої школи.
 5. Інтегрований урок з української літератури.
 6. Посібники для вивчення української літератури у школі.
 7. Аналіз шкільного підручника з української літератури.
 8. Праці І.Франка про методику викладання української літератури.
 9. Розвиток писемного мовлення у шкільному курсі української літератури.
 10. Система уроків позакласного читання.
 11. Методика проведення позаурочних літературних занять.
 12. Шкільний театр, бібліотека, студія.
 13. Нестандартні уроки української літератури.
 14. Шкільна лекція. Завдання, структура, вимоги.
 15. Евристична бесіда на уроках української літератури.
 16. Діагностування навченості з української літератури.
 17. Оцінювання письмових творчих робіт.
 18. Міжпредметні зв’язки у вивченні української літератури.
 19. Проблема класифікації типів уроків літератури.
 20. Зразки тестування знань та умінь з української літератури.
 21. Методологія наукових досліджень галузі.
 22. Виховна функція на уроках літератури. Доцільність та обґрунтування.
 23. Сучасні методичні журнали для вчителів-словесників.
 24. Проблемність на уроках літератури.
 25. Основні вимоги І.Франка до викладання літератури у школі.
 26. Шляхи творення проблемних ситуацій на уроці літератури.
 27. Критика стану викладання літератури у працях І.Франка.
 28. І.Франко про позакласне читання художніх творів у системі літературної освіти учнів.
 29. Зміст і структура шкільного курсу літератури.
 30. Методи навчання на уроках літератури.
 31. Програми викладання літератури у закладах середньої освіти.
 32. Особливості вивчення ліричних творів на уроках літератури.
 33. Пропедевтичний та систематичний ступінь вивчення літератури у різних вікових групах (5-8-й кл. та 9-11кл.).
 34. Завдання і структура методики викладання літератури.
 35. Особливості вивчення драматичних творів на уроках літератури.
 36. Вивчення композиції художнього твору на уроках літератури.
 37. Особливості вивчення творів різних літературних родів.
 38. Типологія уроків літератури за характером основних дидактичних завдань.
 39. Особливості вивчення епічних творів на уроках літератури.
 40. Принципи аналізу художнього твору.
 41. Історія створення підручника з української літератури.
 42. Сучасні підручники з української літератури (5-6 кл.)
 43. Сучасні підручники з української літератури (7-8 кл.)
 44. Сучасні підручники з української літератури (9-10 кл.)
 45. Сучасні підручники з української літератури для 11 класу.
 46. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (до 19 ст.)
 47. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (19 ст.)
 48. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (1-ша пол. 20 ст.)
 49. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури (2-га пол. 20 ст.)
 50. Огляд історії розвитку української методики викладання літератури. Сучасний стан.

 

Навчальна дисципліна “Історія української літератури” 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент М. М. Васильчук

 1. Художня прози Ольги Дучимінської
 2. Гуцульщина в мемуаристиці Василя Потяка
 3. Гуцульська фольклорно-міфологічна проза Ростислава Романа Єндика
 4. Художні особливості прозової спадщини Параски Плитки-Горицвіт
 5. Анна Франко-Ключкота її мемуарна проза
 6. Український літературний процес ХХ століття крізь призму мемуаристики Дмитра Павличка
 7. Степан Пушик як дослідник «Слова о полку Ігоревім»
 8. Карпати як невід’ємна складова поезії Василя Герасим’юка
 9. Сучасні літературні журнали та альманахи Івано-Франківщини
 10. Історико-літературна складова творчої спадщини Василя Сімовича
 11. Сучасний літературно-видавничий процес у Косові
 12. Літературне і видавниче середовище Снятина
 13. Літературна студія «Бистрінь» (Надвірна): імена і здобутки
 14. Регіональні особливості художньої прози Романа Іваничука (за романом «Шрами на скалі»)
 15. Художня творчість Василя Шкургана
 16. Проблематика новелістики Галини Христан
 17. Сучасна поезія на Івано-Франківщині
 18. Сучасна художня проза на Прикарпатті
 19. Особливості поетичного світобачення Івана Малковича
 20. Літературний процес 1990-х рр. у висвітленні Євгена Барана
 21. Художня проза Ольги Слоньовської
 22. Фольклорно-етнографічна складова художньої прози Петра Шекерика-Доникова
 23. Художня література і критика на сторінках альманаху «Ямгорів» (Городенка)
 24. Гуцульщина у художній прозі Гната Хоткевича (повість «Довбуш»)
 25. Борис Антоненко-Давидович: «Сибірські новели»
 26. Проблематика повісті Юрія Шкрумеляка «Огні з полонин»
 27. Святослав Гординський як літературознавець
 28. Автобіографічна проза Богдана Лепкого
 29. Відображення сучасного літературногопроцесу на сторінках журналу «Перевал»
 30. Філософська складова малої прози Мирослава Дочинця

 

Навчальна дисципліна “Сучасна українська мова”

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Ковальчук М. П.

 1. Складносурядні речення в романі І. Багряного «Тигролови»: структурно-функціональний аспект.
 2. Атрибутивні лексеми із значенням зовнішніх і внутрішніх рис людини у прозі Марка Черемшини.
 3. Художньо-стилістичні функції архаїзмів у поезії Т.Шевченка.
 4. Гуцульські діалектні риси вживання лексики з кількісною семантикою у говірці села ……….. ………………. району.
 5. Українська літературна мова в релігійній сфері: функціонально-стилістичний аспект.
 6. Релігійна лексика в драматургії Олександра Олеся: семантико-стилістичний аналіз.
 7. Антонімія в релігійному тексті (на матеріалі катехитичної літератури).
 8. Ономастикон повісті М. Матіос «Солодка Даруся».
 9. Жаргонізми в романі Ю. Андруховича «Московіада»: експресивно-стилістичні функції.
 10. Фразеологізми зі структурним компонентом «чорт» в сучасній українській літературній мові.
 11. Вживання демінутивних прикметників в художньому та публіцистичному мовленні.
 12. Мовна ситуація на українському телебаченні: мовностилістичний аспект.
 13. Складнопідрядні речення в українських прислів’ях та приказках: структурно-функціональний аналіз.
 14. Оказіоналізми в художній творчості І.Драча: структурно-семантична характеристика.
 15. Діалектизми в повісті М. Матіос «Солодка Даруся»: структурно-класифікаційний аналіз.
 16. Фразеологічні звороти в художній прозі В. Стефаника: семантико-функціональний аналіз.
 17. Архаїчна лексика в художній прозі Р. Іваничука (на матеріалі роману «Черлене вино»).
 18. Фразеологізми в драматичній творчості І. Карпенка-Карого: класифікаційний і стилістичний аспекти.
 19. Атрибутивні лексеми у збірці П. Тичини «Сонячні кларнети»: словотвірний аналіз.
 20. Фразеологічні сполучення в сучасній українській мові: структурно-семантичний аналіз.
 21. Семантична характеристика кольороназв у поезії Л. Костенко.
 22. Морфологічні діалектні ознаки говірки села …………… ………………. району: прономінальна парадигма.
 23. Односкладні речення в повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»: структурно-функціональний аналіз.
 24. Семантико-стилістичні особливості прислівників часу в художній прозі О. Кобилянської.
 25. Фразеологізми з компонентом «серце» в українській мові: структурно-семантичний аналіз.
 26. Мовні засоби вираження контрасту в поезії Л. Костенко.
 27. Синонімічні ряди в художній творчості Лесі Українки (на матеріалі драми-феєрії «Лісова пісня»).
 28. Жанрові особливості листів у епістолярії Ольги Кобилянської.
 29. Фразеологічні засоби вираження негативних моральних якостей людини (на матеріалі «Фразеологічного словника української мови»).
 30. Пасивна лексика в художній творчості М. Погідного: семантико-функціональний аспект.
 31. Мовностилістичні особливості повісті О. Кобилянської «Апостол черні».
 32. Ономастикон поезії В. Герасим’юка: семантико-функціональний аналіз.
 33. Семантико-функціональний аналіз розмовної лексики в повісті М. Матіос «Солодка Даруся».
 34. Розвиток української літературної мови В Галичині у XVIст. Структурно-семантична характеристика фразеологізмів із значенням розумових здібностей людини (на матеріалі художньої літератури).
 35. Фразеологізми у художній прозі О.Гончара: семантико-стилістичний аналіз.
 36. Гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»: експресивно-стилістична роль.
 37. Мовне вираження антиномії «чорне – біле» в художній прозі В. Стефаника.
 38. Оказіоналізми в художній творчості П. Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти.
 39. Звертання в поезії Лесі Українки: семантико-функціональний аналіз.
 40. Семантико-функціональна характеристика гуцульської діалектної лексики на позначення тварин (на матеріалі художньої літератури).
 41. Семантико-функціональна характеристика діалектизмів на позначення назв побуту в покутському говорі (на матеріалі художньої прози В. Стефаника).
 42. Фемінітиви-латинізми в сучасній українській літературній мові.
 43. Ад’єктивна та адвербіальна діалектна лексика в говірці села ………… …………….. району.
 44. Діалектна лексика на позначення назв тварин у говірці села …………… ……………. району..
 45. Діалектна лексика на позначення якості дії у говірці села ……………. ………………… району: лексико-семантичний аспект.
 46. Назви на позначення верхнього одягу в гуцульському й наддністрянському діалектах: лексико-семантичний аналіз.
 47. Мовностилістична роль фразеологізмів у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
 48. Діалектна лексика на позначення назв будівель та господарських споруд у говірці села …………… ……………… району: етимологічний аспект.
 49. Діалектні особливості іменникової словозміни в говірці села ………… ……………….. району.
 50. Лексеми-новотвори у мові сучасних ЗМІ: семантичний аспект.
 51. Мовна ситуація на українському телебаченні: мовностилістичний аспект.
 52. Релігійна лексика в поезії Ліни Костенко.