Гловацька Ольга Любомирівна

                                                        

викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Навчалася в Коломийській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 5 імені Тараса Шевченка (1986-1995).

Здобувала фахову освіту в Коломийському педагогічному училищі імені Марійки Підгірянки (1995-1999); отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя почат- кових класів і організатора роботи з учнівськими об’єднаннями.

1999– 2002 рр. – навчання на філологічному факультеті за спеціальністю «Українська мова та література» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, де здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Працювала вчителем української мови в Коломийській ЗОШ І–ІІІ сту- пенів № 2 (1999–2003).

Асистент кафедри гуманітарних дисциплін Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2007– 2008).

Навчалася з відривом від виробництва в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, на кафедрі загального та германського мовознавства (2008–2011).

Завершує роботу над дисертаційним дослідженням на тему «Лексико-семантичне поле негативності в староукраїнській мові (на матеріалі полемічної літератури кінця XVI – першої поло- вини XVII ст.)».

З 2013 р. працює викладачем кафедри філології Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1. Гловацька О. Л. Аксіологічні особливості абстрактних іменників зі значенням негативності в староукраїнській мові (на матеріалі полемічного трактату Герасима Смотрицького ,,Ключ царства небесного”). – Вісник Дніпропетровського університету № 11. 2011. Вип. 17, т.1. – С. 38 – 42.
2. Гловацька О. Л. Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові / Вісник Дніпропетровського університету: Серія: Мовознавство, Т. 23. – №11. – Випуск 21(3). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 21. – 26.
3. Гловацька О. Л. Фразеологічні одиниці з негативним значенням в староукраїнській мові (на матеріалі полемічної літератури кінця XVI – п.п. XVII ст.) / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Випуск 14. – Одеса, 2015. – С. 11 – 13.
4. Гловацька О. Л. Прикметники з негативним значенням в староукраїнській мові (кінця XVI – першої половини XVII ст.) / SCIENCE AND EDUCATION AN EWD IMENSION. Philology, III(9), ISSUE: 44, 2015. – Р. 38 – 40.
5. Гловацька О.Л. Засоби вираження аксіологічної семантики лексем з негативним значенням в староукраїнській мові (на матеріалі полемічної літератури кінця XVI – п.п.XVII ст.) / Українознавчі студії. – № 15-16. – Івано-Франківськ, 2014-2015. – С. 326 – 331.
6. Гловацька О.Л. До питання виникнення негативної оцінки в структурі нейтральних лексем (на матеріалі творів полемічної літератури кінця XVI – п.п.XVII ст.) / Збірник наукових праць ,,Південний архів (філологічні науки)”. – Херсон, 2017. – № 66. – Вип. LXVI. – С.19 – 21.

  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Стилістика і культура української мови

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 309
м. Коломия Івано-Франківської обл.

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: olga.glovatska@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника